Skip to content

O Udruzi


Udruga mehatroničara je neprofitna studentska udruga koja je započela s djelovanjem 2011. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Udruga trenutno okuplja oko 25 studenata različitih fakulteta i različitih godina studija!

Pružamo studentima mjesto i alate za rad te priliku za razvoj postojećih i razvijanje novih vještina sudjelovanjem na projektima tehničke prirode. Na taj način studenti ispunjavaju svoje potrebe za kreativnošću kroz zabavu i timski rad, te time unaprjeđuju sebe kao budući inženjeri!


TIMOVI


Konstrukcija i proizvodnja

Modeliranje, projektiranje i konstrukcija robota.


Hardware

Izrada nestandardnih pločica i elektronike.


Software

Implementacija robotskog vida i planiranje taktike igre.


Marketing

Medijska aktivnost i održavanje web stranice.
Komunikacija sa sponzorima i partnerima.